donderdag 31 mei 2012

Terug in de tijd - Back in time

Afgelopen drie dagen hebben we ons extra gezegend geweten vanwege een korte, heerlijke vakantie in Brugge. We zijn allebei gek op geschiedenis en cultuur en we hadden het meest prachtige hotel waar we ooit in hebben verbleven. Het paste  helemaal bij onze voorliefde voor oude dingen: mooie schilderijen, kroonluchters, etc. Ik voelde me echt een prinsesje de afgelopen dagen. Wat is Brugge een prachtige, oude stad. En wat was het heerlijk weer!  Niet te geloven dat we er gisteren nog rondwandelden. Veel foto's deze keer, te beginnen met wat plaatjes van de rok die ik van de bloemenstof heb gemaakt. Het patroon was erg simpel: gewoon 12 banen van een andere rok overgetrokken en aan elkaar gezet met een rits. Met zo'n vrolijke print, heb je geen ingewikkelde patronen nodig : ) PS. Is dat kleine chocolade-winkeltje niet om op te eten???  Zo schattig!

The past three days we have been extra blessed because of a short, wonderful holiday in Bruges. We both love history and culture and we had the most beautiful hotel we have ever stayed in. It fits all our love for old things: beautiful paintings, chandeliers, etc. I really felt like a princess in recent days. Bruges is a beautiful old city. And what was the weather lovely ! I can not believe we walked around there just yesterday. Lots of pictures this time, starting with some pictures of the skirt I've made of the flower fabric. The pattern was very simple: just 12 courts of another skirt pulled over and put that together with a zipper. With such a cheerful print, you do not need complicated patterns : ) PS. Is that small chocolate shop not delicious?? So cute!Dat was de rok. Nu mijn haar. Een beetje ijdel is het wel, maar ik vond zo'n gemakkelijk, mooi idee op pinterest om een mooie vlecht te maken. Mijn haar is niet zo lang als dat van het meisje op pinterest, wel dikker, maar ik was toch blij met het resultaat. Op speciale dagen, doe ik graag iets leuks met mijn haar. En toen we langs heerlijke, geurige bloemen liepen in het Astrid-park in Brugge, kon ik het niet laten om  een takje in mijn haar te steken...

That was the skirt. Now my hair. It is a little vain, but I found such an easy, nice idea for a nice braid on pinterest . My hair is not as long as that of the girl on pinterest, and thicker, but I was happy with the result. On special days, I like to do something fun with my hair. And when we passed some lovely, fragrant flowers in the Astrid Park in Bruges, I could not resist adding a twig to my hair ...


 Het park... The park...Beeld van Michelangelo in een kerk in Brugge. Een koopman kocht het en schonk het aan de kerk. Brugge moet enorm welvarend zijn geweest! Het is een van de weinige beelden van Michelangelo buiten Italie. Je kon heel goed zien hoe verfijnd en mooi het beeld was als je het vergeleek met de beelden ernaast. De plooien waren zoveel gedetaillerder, het gezicht, de hals, de uitdrukking heel verfijnd. Het was verrassend dat je geen kunstkenner hoeft te zijn om de kwaliteit te zien van zo'n mooi beeld.

Statue of Michelangelo in a church in Brugge. A merchant bought it and donated it to the church. Brugge must have been enormously wealthy! It is one of the few statues of Michelangelo outside Italy. You could totally see how sophisticated and beautiful the statue was when you compared it with the images adjacent. The folds were so many more detailled, face, neck and expression are very refined. It was surprising that you do not have to be a connoisseur to see the quality of such a beautiful statue.


Ritje met de koets. In het romantische Brugge zijn elke dag heel wat koetsjes te vinden. 
Ride in the carriage. In romantic Bruges there are a lot of carriages to find each day.


Nog meer kunst. Twee praalgraven van Karel de Stoute en zijn vrouw. Zijn vrouw overleed eerder, dus haar graf is meer in gotische stijl, terwijl het graf van Karel meer in de stijl van de Renaissance is. 
Kijk en vergelijk: 
 • De kussens: de koningin heeft een glad kussen, de koning een bewerkte.
 • De gezichten: de koningin heeft een meer Middeleeuws gezicht: glad, nobel en hoog voorhoofd, geen adertjes of lijntjes, geen bijzonderheden. Je vraagt je af of ze er echt zo uit heeft gezien. Ze lijkt erg op een Maria uit Middeleeuwse schilderijen. Een typetje, zeg maar. Dan de koning: een gebogen neus, kuil in zijn kin, aders over zijn wangen, spieren in zijn gezicht... Staande bij zijn graf vraag ik me af of hij er echt zo uit heeft gezien. Misschien iets dikker of minder geflatteerd, maar toch...ik krijg het gevoel dat ik een glimp opvang van een 'echte historische persoon'. Dat blijf ik bijzonder vinden. Zo dichtbij te staan, te zien wat hij droeg, hoe hij er uit zag, terwijl hij tegelijk zo ver weg van je is. je moet wel van geschiedenis houden om te begrijpen hoe boeiend zoiets kan zijn, denk ik.
 • De handen: het meest opvallend! De handen van de koningin zijn glad, meer valt er niet over te zeggen. De handen van Karel zijn levensecht weergegeven: geaderd, met lijntjes en gebogen.

 


 Even more art. Two tombs of Charles the Bold and his wife. His wife died early, so her grave is more Gothic in style, while the tomb of Charles is more in the style of the Renaissance.
Look and compare:
 • The pillows, the queen has a smooth pillow, the king a decorated one.
 • The faces: the queen has a more medieval face, smooth, a noble and high forehead, no veins or lines, no great details. You wonder whether she really looked like this. She resembles a Mary from medieval paintings. A character you might say. Then the king: a curved nose, hole in his chin, his cheeks, veins and muscles in his face ... Standing at his grave, I wonder if he really has looked like this. Maybe a little thicker or less flattering, but still ... I get the feeling that I capture a glimpse of a real historical person. That I remain the most. To stand so close, to see what he wore, how he looked while he yet lived so far away in time from me. You have to be mad about history to understand how something can be so fascinating, I think.
 •  The hands, the most striking! The hands of the queen are smooth, there is not more to say about them. The hands of Charles's actually appears to be alive: veined with lines and curved.


Stadsgezicht vanaf de 'reien',  de grachten.
Cityscape from the 'reien', the canals.

Begijnhuisje in het Begijnhof. Ik dacht dat Begijnen, nonnen waren, maar dat was niet zo. Het waren burgermeisjes die meestal vrij rijk waren en een eed van gehoorzaamheid en kuisheid aflegden. Niet van armoede. Ze mochten het hof ook weer verlaten. Het huisje was inderdaad niet sober, zeker niet voor die tijd. Twee gebouwtjes en een binnentuin. Prachtig!

Beguine's House in the Beguine Convent. I thought Beguines, were nuns, but that was not true. They were middle-class girls who were usually quite wealthy. They pledged an oath of obedience and chastity. Not poverty. They were free to leave the court again. The cottage was indeed not sober, certainly not before that time. Two buildings and a courtyard. Beautiful!
 


 

Tijdens de vakantie had ik dit boek bij me. Het speelt zich af in de Renaissance en Hervorming, precies de tijd die in Brugge zo naar voren komt. Alsof mijn boek een beetje tot leven kwam in Brugge... Ik heb het bijna uit. Het is een aanrader! Het verhaal moet even op gang komen, maar als je eenmaal 'in het verhaal bent' is het moeilijk weg te leggen.

During the vacation I've read in this book, I think it was originally in English. It takes place in the Renaissance and Reformation, the exact time that emerges in Bruges. Like my book came alive  a little in Bruges ... I'm almost finished reading it. It is a must! The first pages are a little hard, but once you're  'in the story " it is difficult to put the book away.


  In ons hotel hingen ook prachtige, oude portretten van 19e eeuwse dames en deftige heren. We konden de historische sfeer gemakkelijk vasthouden. De trap naar boven is een waar kunstwerk!
 In our hotel also hung beautiful old 19th century portraits of distinguished ladies and gentlemen. We could easily retain the historic atmosphere. The staircase is a work of art!

 

Nog een chocoladewinkeltje - Another chocolate store


Leuk knutsel- of lesidee: een windmolentje van grote veren. In dit gevallen zwanenveren van de vele zwanen die in Brugge gehouden worden.
Nice idea for a lesson or to craft:  a windmill of large feathers. In these cases swan feathers of the many swans held in Bruges.


De kerk waarin de praalgraven en het beeld van Michelangelo staan.
The church where the tombs are. And where you can find the statue of Michelangelo.


Deze bloemen, bloeiden in een muur aan de gracht! Geweldig hoe ze zo kunnen groeien.
These flowers bloomed into a wall on the canal! Amazing how they can grow there.Gedurende twee dagen kwamen we deze hond tegen. Ik weet niet of hij er zo ligt voor de toeristen, maar het is en blijft een plaatje!
For two days we saw this dog. I do not know if he is situated so for tourists, but it is still a beautiful picture!En om de vakantie thuisin stijl af te sluiten: chocolade uit Brugge. Jummie. 
 And to end our vacation in style at home: chocolate from Brugge. Jummie.


 Prediker 3: 12 Ik heb gemerkt dat er voor hen niets beter is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven,
13 ja ook, dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen. Dat is een gave van God.

Ecclesiastes 3:  12 I know that there is no good in them, but for a man to rejoice, and to do good in his life. 13 And also that every man should eat and drink, and enjoy the good of all his labour, it is the gift of God.

zaterdag 26 mei 2012

Eten en kleding maken in het seizoen - Eating and sewing in seasonDonderdag en vrijdag ben ik eindelijk aan de slag gegaan met een prachtige gebloemde stof. En het is gelukt. Ik heb er weer een lange zwierige zomerse rok bij! En een haarband. Ik wil nog meer van dit soort bandjes maken, het houdt het haar lekker weg en ik houd van de kantjes. Ik doe er geen elastiek in maar knoop het gewoon onder in mijn nek vast.

Thursday and Friday I finally started working with a beautiful floral fabric. And it worked. I'm have a long sweeping  summer skirt now! And a headband. I want to make more of this kind of bands, it keeps the hair away and I love the lace. I do not add elastic. I just knot it down below my neck.


 En dan dit. Kijk wat er bij ons in de wasbak lag vanavond....
And then this. Look what's in our sink tonight ....Heel, heel veel rucola van het dakterras
Wow, dat vroeg om meer dan alleen een salade. 
Dus bedacht ik een rucolasoep, erg lekker al zeg ik het zelf...

Lots and lots of rucola from the roof terrace
Wow, that asked for more than just a salad.
So I thought of a soup, very tasty if I do say so myself ...Recept voor rucola-soep
 • 250 gram rucola (eventueel ook wat komkommer)
 • 2 uien
 • 1 geraspte appel (met schil)
 • 3 boterhammen in stukjes en zonder korst of een stuk stokbrood in stukjes (mag met korst)
 • 800 ml water
 • 1 1/2 bouillonblokje
 • (light) room naar smaak
 • citroen naar smaak
 • nootmuskaat, peper en zout
 1. Water met bouillonblokjes laten koken
 2. Gesneden ui en broodstukjes toevoegen en even roeren
 3. Rucola en appel toevoegen, roeren
 4. Nootmuskaat, peper en zout toevoegen
 5. 10 - 20 minuten laten koken, doe dan het vuur uit
 6. Pureren met staafmixer of door een roerzeef halen
 7. Zo'n 150 ml room toevoegenen wat citroensap naar smaak
 8. Eventueel nog verder op smaak brengen met peper, zout en nootmuskaat 
 9. Bij het serveren nog een beetje extra room gieten en enkele druppeltjes citroensap  
 Heerlijk, in het seizoen eten! En mooie lente rokken maken...Geniet van het voorjaar!


De zaadjes, die we probeerden te eten, maar die erg bitter smaken. De bloemen schijn je wel te kunnen eten.
The seeds, which we tried to eat, but tasted very bitter.  You seem to be able to eat the flowers though.

Recipe for rucola soup
 •      250 gram rucola ( you can also add some cucumber)
 •      2 onions
 •      1 grated apple (with peel)
 •      3 slices of bread into pieces and without crust or a piece of French bread into pieces (this can have the crust on it)
 •      800 ml of water
 •      1 1/2 stock cube
 •      (light) cream to taste
 •      lemon juice to taste
 •      nutmeg, pepper and salt
 1.      Boil water with bouillon cubes
 2.      Add sliced ​​onion and bread pieces and stir
 3.      Add rucola and apple, stir
 4.      Add nutmeg, pepper and salt
 5.      Cook it for 10 to 20 minutes, put the fire out
 6.      Make soup with hand blender or a food mill
 7.      Add about 150 ml cream add a little lemon juice to taste
 8.      Possibly you want more salt, pepper and nutmeg, add to taste
 9.      When serving add a little extra cream and pour a few drops of lemon juice
 Delicious: eating in season! And sewing pretty spring skirts... Enjoy spring!

vrijdag 25 mei 2012

Beatrix Potter, Natuur en poezie - Beatrix Potter, Nature and poetry

Zelfs in de stad is natuur te vinden. Bedacht, in bedwang gehouden, gepland, dat wel natuurlijk. Maar toch...elke boterbloem door God geschapen is toch echt een stukje puur natuur. Wat een mooie plaatjes kan een avondwandeling dan opleveren. Sinds kort houd ik een natuurdagboek bij (niet elke dag hoor). Ik kreeg hier inspiratie voor zo'n soort dagboek. Ook erg leuk om in de vakantie met kinderen te doen.

Even in the city nature is to be found. Conceived, restrained, planned, of course. Yet ... every buttercup (yellow flower below) created by God is really a piece of pure nature. What a beautiful pictures they can bring during an evening walk. Recently I am keeping a nature diary (not exactly every day). I got inspiration for that kind of notebook here. Also a very good idea to do in the holidays with children too.

 
 " Onkruid zijn ook bloemen, als je ze eenmaal leert kennen"
“Weeds are flowers, too, once you get to know them.”
A.A. Milne


 “I sit beside the fire and think
Of all that I have seen
Of meadow flowers and butterflies
In summers that have been

Of yellow leaves and gossamer
In autumns that there were
With morning mist and silver sun
And wind upon my hair

I sit beside the fire and think
Of how the world will be
When winter comes without a spring
That I shall ever see

For still there are so many things
That I have never seen
In every wood in every spring
There is a different green

I sit beside the fire and think
Of people long ago
And people that will see a world
That I shall never know

But all the while I sit and think
Of times there were before
I listen for returning feet
And voices at the door”


Toen ik een gans observeerde, zittend in het gras, op gepaste afstand, moest ik opeens aan Beatrix Potter denken. Zij tekende toch ook ganzen? Met hoed en sjaal? Thuisgekomen zocht ik het op en het bleken eenden te zijn. Wel net zo wit en koddig...

When I watched a goose sitting in the grass, at an appropriate distance, I suddenly had to think of Beatrix Potter. She made drawings of geese too, didn't she? With hats and scarfs I looked it up at home and they appeared to be ducks. But just as white and funny ...


Als kind tekende ik al heel veel, tijdens mijn studies een tijd lang niet en nu komt het weer. Uiteraard niet op zo'n niveau als Beatrix Potter, die overigens erg nederig sprak over haar eigen tekeningen: 
"Ik kan niet rusten, ik moet tekenen, hoe armzalig het resultaat ook is, en wanneer ik het zwaar heb dan is dat verlangen sterker dan ooit." Beatrix Potter
As a child I drew quite a lot during my studies for a while now and not come back. Obviously not at such a level as Beatrix Potter, who also spoke very humble about her own drawings:

“I cannot rest, I must draw, however poor the result, and when I have a bad time come over me it is a stronger desire than ever.”
Beatrix Potter


 Have a nice weekend, 
Een heel fijn weekend,

Annemieke

donderdag 24 mei 2012

DIY Lippenbalsem met goede kleurstof en DIY ranja


Update 24-05-2012: de ranjasiroop is ook heerlijk als smaakmaker van een yoghurtshake. (yoghurt, light room, ijsklontjes, beetje siroop en vanillesuiker) of als smaakmaker in frozen yoghurt: dikke  yoghurt met vanillesuiker en een beetje light room en dan in drupjes, vormpjes op een bordje leggen en bevriezen in de vriezer.


 Het duurde een tijd, maar eindelijk heb ik het gevonden: natuurlijke, goede kleurstof. Ik bestelde het bij deze webwinkel en was zo blij toen ik het eindelijk met de post kreeg. Het is ingekookt en gepasteuriseerd bietensap.  Yes, eindelijk wat plannetjes oppakken!

Plan één was lippenbalsem maken. Hiermee ben ik direct aan de slag gegaan. Plan twee is lichtroze schuim maken. Dat moet ik nog uitproberen.
 
 

 Lippenbalsem maken met natuurlijke rode kleurstof

Van mijn schoonvader begreep ik dat er in lippenstift vaak varkensproducten zijn verwerkt. Op zich vind ik het een goed idee om zoveel mogelijk van een beest te gebruiken, maar om het nou echt op mijn lippen te smeren… blijft een beetje een gek idee! Erger vind ik dat ik al die etiketten nooit kan ‘lezen’. Niet echt bedoel ik, want wat betekenen ze nu eigenlijk? En leuker nog: je kan zoveel zelf maken als je een beetje googled, gaat experimenteren en niet bang bent zo af en toe flink fout te gaan en aanpassingen te maken.

Mijn uitgeprobeerde en aangepaste recept:
 • 28 gram (ontgeurde) kokosolie of cacaobutter (bij natuurvoedingwinkels bij de olijfolie e.d. of via internet)
 • 21 gram sheabutter of cacaobutter (kruidenwinkel of via internet)
 • 14 gram olijf- of amandelolie (supermarkt, drogist)
 • 14 gram bijenwas (kruidenwinkel of via internet)
Optioneel:
 • Voor de geur: 2 druppels rozenolie of andere geurolie
 • Voor de gezondheid: 2 Vitamine E capsules , knijp de olie eruit en voeg toe
 • Voor de kleur: rode kleurstof

Stap 1
Zorg dat alles afgewogen klaar staat. Kneed de kleurstof door de kokosolie (deze is niet vloeibaar, maar wel zacht). Op het plaatje hieronder zie je de kleur die nodig is om lichtroze balsem te krijgen. Wil je een donkere kleur, doe dan flink wat meer druppels kleurstof erbij.


Stap 2
Voeg de shea butter/ cacao butter  en de olijf- of amndelolie toe. Roer het goed door elkaar zodat het één massa wordt. Voeg nu eventueel de vitamines en geurolie toe.


Stap 3
Smelt de bijenwas in een pannetje op heel licht vuur of au bain marie. (Die zwarte vlekjes zijn van een eerder popcorn-avontuur, hebben niets met dit recept te maken ; )


Stap 4
Doe nu beetje voor beetje het zachte mengsel in de pan bij de gesmolten bijenwas. Laat alles smelten. Als het te warm wordt (of als je alle producten tegelijk smelt en dan de kleurstof er in één keer bij doet) krijg je dit:


Stap 5
Dan scheidt de kleurstof zich van de rest en wil het niet mengen. Volg het recept dus echt stap voor stap. Giet de balsem in kleine potjes of bakjes, dan krijg je dit:


De gele is naturel balsem. De roze is gekleurd. Hieronder de kleur die ik wilde hebben, alleen had ik niet genoeg potjes. (Op de foto's zijn alle kleuren iets lichter) Bakjes kocht ik via de kruidenwinkel, maar ze zijn ook via internet te koop. En misschien kan je nog iets hergebruiken. Ze zijn ook bij de drogist te koop bij de reisbenodigdheden. Dit was wel een stuk duurder.


Dag 2. Ik had eerder niet genoeg potjes en heb nu kleine potjes erbij gekocht.Ook wilde ik de kleur nog iets donkerder maken en kijken of ik oude lipstickhulzen kon vullen.De oude balsem kan je gewoon met een mes uit het bakje schrapen en even opnieuw smelten. Heel kort op laag vuur en blijven roeren. Maak het niet te heet. Au bain marie is vast nog beter.


Toen het vuur uit, een klein beetje van het oude balsem heb ik apart gehouden. Ik deed hier nog wat kleurstof bij en daarna in het pannetje oplossen bij de rest. Daarna in de potjes gegoten.  Links zie je de balsem zoals het wordt, rechts zie je de warme balsem.


De lipbalsem en lipstickhulzen had ik uitgekookt met soda, maar helaas konden ze daar niet goed tegen. Het plastic smolt en er ontstonden barsten. Eentje kwam er nog redelijk uit. Alleen....er zitten gaatjes onderin de lipstickhouder : (  Alles liep er zo weer uit.
Wat nu? Hetzelfde als bij kaarsen: eerst een klein laagje en dat eerst laten stollen. Dat gaat bij deze balsem gelukkig heel snel. In een mum van tijd kon ik er weer wat bij gieten, en toen nog een keer. Daarna was het wel goed. Toch is het houdertje wel iets beschadigd want de dop kan er niet op (ik kan het niet naar beneden draaien). Ik zou graag het hergebruik willen aanraden, maar ik denk toch dat het handiger is om een keertje een aantal hoesjes in het voren te halen. Bijvoorbeeld hier


O ja, nog een idee. Als je de balsem te glad vindt en je liever een dikke laag op je lippen smeert: trek een paar lijntjes in de balsmen met een gebaksvorkje. Het is nu opgeruwd en gemakkelijker smeerbaar.


En dan de ranja nog. Een tijdje terug had ik een soort luxe thee gekregen: gedroogde kersen en banaan met suikertjes ertussen. Iets te zoet voor thee naar mijn smaak. Toen ik zelf kleurstof wilde maken, ontdekte ik al dat je er een prima siroopje van kon maken. Ik deed dus thee, suiker en water in een pan, van alles eenderde denk ik ongeveer (doe het een beetje op gevoel, tot het lekker donker is net als donkere ranja) En kookte het in tot de suiker was opgelost. Toen nog heel even. Daarna een beetje citroensap erbij en alles werd overgegoten in een oud, schoongemaakt jampotje.


Toepassingen:
Met water als ranja drinken.
Door de yoghurt heen.

Ik ga eens kijken of ik nog meer zoete theetjes in huis heb...

N.B. Ik heb een update gemaakt bij het bericht zelf wasmiddel maken. Door te zeven verdwijnen alle klontjes. Ik was er nog steeds mee. Helemaal tevreden.