zondag 29 april 2012

Zelf maken, zelf koken, samen vieren - do it yourself and celebrate it together Voorbereiding op Koninginnedag. Gisteren spullen voor de rommelmarkt naar de kerk gebracht. De vlag staat klaar. Mijn speltje is af. Morgen feest!

Preparing for Queens Day. Yesterday we brought stuff to the church for the fleemarket.
The flag is waiting for tomorrow.  My broche is finished. Tomorrow party! (On Queens Day we celebrate the birthday of our Queen with flags, singing, flee markets, Orange clothing/ hats etc. watching the Queen visting two towns on TV and more)

 Cooking from scratch ( koken vanaf de basis) bracht ons vandaag weer een stap verder. We hadden 'Urker vis' gehad van mijn schoonouders: kabeljauw deze keer. We maakten onze eigen kibbeling met kruiden en saus. We maakten de kruiden van paprikapoeder, knoflookpoeder, nootmuskaat en peper & zout.  Het beslag maakten we van 500 ml melk, 250 gram bloem, 1 eigeel en 1 opgeklopt eiwit. De saus bestond uit een mengsel van mayonaise, yoghurt (creme fraiche zou ook kunnen), knoflookpoeder, augurkstukjes, kappertjes, dille, azijn, peper en zout. Het was heerlijk. Een nadeel is dat bij deze manier van koken wel veel 'rommel' komt kijken: veel schaaltjes, kommen, lepels en borden. Maar ja, dat hoort bij 'echt koken'.  

Cooking from scratch had brought us a step further: we made our own kibbeling, a Dutch word for fried white fish with seasoning and sauce. We had fish from Urk from my husbands parents: cod .We made the seasoning from nutmeg, paprika and garlic, salt and pepper. We made the batter from 500 ml milk, 250 grams flour, 1 egg yolk and beaten egg white. The sauce consisted of a mixture of mayonnaise, yoghurt (sour cream should be okay too), garlic powder, pickle bits, capers, dill, vinegar, salt and pepper. It was delicious. A disadvantage of this way of cooking is that a lot of clutter is involved: many dishes, bowls, spoons and plates. But that belongs to 'real cooking'.


Ondertussen hielden onze kippen ons goed in de gaten. Hun hok en buitenruimte is veranderd. Ze hebben een nieuw loopgat met plankje en aan de andere kant een echt kippentrappetje. Dat fungeert ook als uitkijkpost en ligstek. Lekker handig als de andere kippen over je heen naar binnen lopen ; ) Het zijn echte gekke beestjes, ze lopen letterlijk over elkaar heen! Manlief heeft een deel van de gang afgesloten door er gaasdeuren te plaatsen. Het eieren rapen is ondertussen echt begonnen. En het zonne en zandbaden ook. Heerlijk om ze zo af en toe te observeren. 


Meanwhile, our chickens were watching us closely. Their coop and exterior changed. They have a new 'door' with real chicken stairs. It also acts as a lookout and spot to lay down. Handy as the other chickens have to walk all over you;) They are real crazy chicks, they literally walk over each other! Hubby has made a part of the passage closed off by doors with wireCollecting eggs has really started now. And the sun and sand baths too. Lovely to observe them occasionally.
Ter ere van Koniginnedag nog enkele oude foto's van onze Koningin. Alle credits naar Google Images. 
In honor of Koniginnedag (Queens Day) some old pictures of our Queen. All credits to Google Images. En tenslotte een foto van Koningin Beatrix (toen nog prinses uiteraard) uit 1938. 
And finally a picture of Queen Beatrix (then Princess of course) in 1938.

vrijdag 27 april 2012

Lezen met vreugde! ~ Reading with joy!“Ga vaker naar de bibliotheek in plaats van de boekenwinkel!” Dit geluid hoor ik in deze tijd steeds vaker. Nu moet ik eerlijk zeggen dat de boekwinkels het al zo slecht hebben en ik onze plaatselijke (christelijke) boekhandels graag ondersteun. Maar de bieb heeft ook wel wat. Ik heb er een haat-liefde verhouding mee. 

"Go to the library instead of the bookstore!" That's the sound I hear in these times more often. Now I must admit that the bookstores are already having a bad time and I like to support our local (Christian) bookstores. But the library also has something attractive. I have a love-hate relationship with it.


Aan de ene kant de inleverdatum die ik steevast vergeet en de bijbehorende stress en boetes, aan de andere kant jeugdherinneringen, de heerlijke boekengeur, het snuffelen en zoeken, het prachtige oude gebouw waarin onze bibliotheek zich bevindt. 

The due date that I always forget and that delivers stress and fines, on the other hand there are childhood memories, the wonderful book smell, sniff and search through the lovely old building in which our library is located.


 
 

Onze bibliotheek in het centrum was vroeger een weeshuis. Midden in de linker zaal hangt een groot schilderij met strenge heren van bestuur met zwarte pakken en kanten kragen: echt zo’n gouden eeuw schilderij. Aan het begin is nog de originele haard te zien met als schouwpilaren een weesmeisje en weesjongentje die in uniform al eeuwen de dwarsbalk moeten dragen. In hun nederige positie roepen ze direct medelijden op. 

Our library in the center of our town was formerly an orphanage. In the middle of the left hall hangs a large painting with the board of the orphanage: men with black suits and lace collars, truly a golden age painting (Rembrandt-style). At the beginning is the original fireplace and chimney. There the pillars are an orphan girl and orphan boy in uniform who have to bear the wight of the fireplace for centuries now. In their humble position they call for directly pity.

 Ik durfde zelf geen foto te nemen binnen, de bibliothecaris keek zo streng ; )  Vandaar deze oude zwart-wit foto.
I did not dare to take photos inside, the librarian looked so severe; ) Hence this old black and white photograph.

Als geschiedenisfanaat haal ik mijn hart altijd weer op in de bibliotheek en kom ik toch weer terug, ondanks dreigend verzuim van mijn kant en onvermijdelijke financiële consequenties. Ach, het is altijd nog goedkoper dan alle boeken die ik in de bibliotheek lees, zelf te kopen. En zo is mijn geweten weer gesust. 

As a lover of history I always get a special feeling in the library and I always come back, despite impending failure on my part and inevitable financial consequences. Well, it's still cheaper than to buy all the books. And so my conscience is at ease again.

 

Oude ingekleurde foto van de bibliotheek toen het nog een weeshuis was
Old colored photograph of the library when it was an orphanage

 Toegangspoort met weeskinderen ~ Gateway with orphans

Het voelt goed om weer lekker in de boeken te zitten en leesplannen te hebben. In de kerk ging het zondag ook over boeken. De dominee had het over mensen die het boek dat ze lezen zo spannend vinden dat ze het niet meer volhouden en alvast even op de allerlaatste bladzijde kijken om te zien hoe het afloopt? Herkenbaar? Voor mij écht niet…. Alleen bij een saai boek dan : )

It feels good to have enough books around me and to have reading plans. Sunday, in the church it was about books too. The pastor was talking about people who find the book they are reading so exciting that they could no longer sustain and will take a look at the last page to see how it ends. Recognizable? For me, not really .... Only a boring book : )
 

Maar goed, ons leven kan je ook als een boek zien. Soms is je leven saai of juist heel moeilijk en spannend, soms gewoon heel goed. Maar voor wie gelooft in God - en de vergeving van zonden door Jezus - weet al hoe de laatste bladzijde van zijn/haar leven eruit ziet. Jesaja heeft het opgeschreven: 

Jesaja 55: 12 Want in blijdschap zult u uittrekken
en met vrede voortgeleid worden.
De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich
en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen.
13 Voor een doornstruik zal een cipres opkomen,
voor een distel zal een mirt opkomen;
en het zal de HEERE zijn tot een naam,
tot een eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist.

Wow! Als de bomen al klappen…. Wat zal jij dan doen?

Die vraag kreeg ik zondag mee in de kerk en het schijnt de hele tijd al licht op de week. Telkens denk ik er weer even aan. Ik geef ze graag door! 

Boek dat ik nu lees werd aangehaald in de preek: Verrast door vreugde van C.S. Lewis. Ik ben gisteren begonnen, maar het is veelbelovend. 

Een vreugdevol weekend gewenst.


Anyway, our lives can be like a book. Sometimes your life is boring or very difficult and exciting, sometimes it is just very good. But for those who believe in God - and the forgiveness of sins through Jesus - already know how the last page of his / her life looks like. Isaiah has written it down:

Isaiah 55: 12
12 When you are set free,
you will celebrate
and travel home in peace.
Mountains and hills will sing
as you pass by,
and trees will clap.
13 Cypress and myrtle trees
will grow in fields
once covered by thorns.
And then those trees will stand
as a lasting witness
to the glory of the Lord.


Wow! If all the trees clap .... What will you do?

That question was asked me on Sunday when I participate in church and it seems to shine a bright light on the whole week. Often I remembered that question. I will gladly pass it on!
 
A book that I read now was quoted in the sermon: Surprised by Joy by CS Lewis. I started yesterday, but it is promising already.

Wish you all a joyous weekend
. 
C.S. Lewis
 
 PS. Alvast een goede tip voor wie van lezen houdt en blij wordt van een mooi christelijk, historisch verhaal…kijk eens op http://heroinesofthefaith.blogspot.com/ Sommige boeken zijn vertaald in het Nederlands onder een andere titel, dus als je de auteurs opzoekt kom je een eind. Er volgt hier nog een blogpost over! (Is al klaar maar het moet niet teveel voor een keer worden : )

PS. A good tip for anyone who loves to read and is glad to find a good Christian, historical book ... look at http://heroinesofthefaith.blogspot.com/ Some books have been translated. I hope to follow up with a blog post about this! (It is all done but it should not be too much for one blogpost : )
 
 


woensdag 25 april 2012

Tuinen en kinderen - Gardens and children

Yes, de eerste oogst van onze dakterras-moestuin! We hadden een heerlijke groene salade, gisteren. En mijn wederhelft heeft de vierkante metertuin opgezet die we van mijn ouders hadden gekregen. Er zijn 16 vakken in die ik zeer binnenkort allemaal hoop te vullen met zaden en plantjes. Heel erg kattenproof deze keer!

Yes, the first harvest of our small roof terrace vegetable garden! We had a delicious green salad yesterday. And my husband set up the square meter garden I received from my parents. There are 16 squares in it and I hope to put seeds and plants in it very soon. Very cat-proof this time : )
m2 garden - m2 tuin


De radijs groeit ook goed  - The radishes grow well.Bron: http://polarbearstale.blogspot.com/2012/03/kindergartenin-garden.html

 Oude plaat van groenten en kleuterklasje in een moestuin in 1899. Ik wist niet dat ze toen al zo 'modern' waren dat ze buiten leren aanmoedigden! Ik word hier wel blij van als juf : )
 Ondertussen heb ik er moeite mee om te accepteren dat ik afscheid moest nemen van een meisje uit mijn klas dat terug moet naar Irak. Onze regering vindt dat het veilig genoeg is in Bagdad. Ik zou de ministers er zelf wel eens willen zien wonen!! Het is een schande, jammer en erg verdrietig. We zullen haar missen in de klas.

Old picture of vegetables and kindergarten in a vegetable garden in 1899. Didn't know they were so 'modern' that they encouraged outdoor learning! As a teacher I like this very much!
 Meanwhile, I am struggling with saying goodbye to a little girl from Irak. She has to return to her country because our Dutch government said it is save in Bagdag. I would like to see the ministers to go and live there!!  It is such a shame and very sad. We will miss her in our classroom.

maandag 23 april 2012

Roze - Pink

We hebben een heel fijn weekend en begin van de week gehad. We kochten vlees op de boerderij maar moesten een sluipweg nemen om daar te komen. Een klein weggetje tussen twee sloten en voor ons een handvol schapen die naar een ander weiland werden geleid. En ik had mijn fototoestel niet bij me..... : (  Later, op de terugweg van een verjaardagsfeestje zagen we deze prachtige roze tulpenvelden. We moesten gewoon even een tussenstop maken.

We had a nice weekend and start of the week. We bought meat on the farm. We had to take a shortcut and had to travel on a very small way, between water. In front of us were a few sheep that were guided to another meadow. And I didn't have my camera with me... : ( Later, on our way back from a birthday party we saw these beautiful pink tulip fields. We just had to take a stop and parked on the side of the road.

 
 

 Afgelopen week heb ik mijn omslagdoek afgehaakt. Het was gebaseerd op 2 verschillende patronen en geinspireerd door de omslagdoeken die je in Dr. Quinn en Kleine Huis op de Prairie zoveel ziet (Caroline draagt in de serie zo'n prachtige rode omslagdoek).

Last week I finished my shawl, based on 2 patterns and inspired by the shawls in movies like Dr. Quinn and Little House on the Prairie (Caroline wears a gorgeous red one in the series).

 
 
 

Nog meer roze.... Ik heb koffiefilters gekleurd om een krans van rozen te maken. Wordt vervolgd. Vind de kleuren nu al heel mooi.

 More pinks... I coloured coffeefilters to make a wreath of roses. Will be continued. Love the colours already.

 
 

Now listening to http://www.youtube.com/playlist?list=PLD373FFFEE52F9FC9 (Music from Victorian/ Jane Austen movies)
Nu aan het luisteren naar http://www.youtube.com/playlist?list=PLD373FFFEE52F9FC9 (Muziek van Victoriaanse/ Jane Austen films)

vrijdag 20 april 2012

Fotokrans ~ Photo wreath


Een leuk idee van Pinterest. Een fotokrans.
Zo gemakkelijk en eenvoudig te maken.

A nice idea Pint of Rest. A photo wreath.
So easy and simple.
 
En wat een prachtige plant is de katoenplant! Heel bijzonder gemaakt.
And what a beautiful plant is the cotton plant! Very special made.Nog een bijzonder citaat van Maarten Luther:
Laat de vrouw er voor zorgen dat haar man graag thuis komt, 
laat hij er voor zorgen dat het haar spijt als hij weer moet gaan. 

A special quote of Martin Luther:
Let the wife make the husband glad to come home, 
and let him make her sorry to see him leave.

Een heel goed weekend allemaal!
  Have a very good weekend!


Kijktip Youtube: Manor House (Edwardian Country House)
of Frontier House. Voor wie een stukje geschiedenis wil zien herleven.

Advice for Youtube: Manor House (Edwardian Country House)
or Frontier House.To see parts of history come alive again.