woensdag 29 februari 2012

Amish & Mennonieten in (Zuid-)Amerika ~ Amish & Mennonites in (South-) America

 

Ik weet niet wat het is maar ik ben al heel lang geinteresseerd in Amish en Mennonieten. In 2008 zijn we in Lancaster County geweest en hebben zelfs een weekeinde gelogeerd bij een Amish gezin. Vorige week kreeg ik weer een brief van ze en een Valentijnskaart. we hopen allebei zo erg dat we nog eens terug kunnen naar deze streek en deze mensen. Amish wonen alleen in Amerika, maar Mennonieten van de oude orde, wonen ook in Zuid-Amerikaanse landen zoals Mexico en Bolivia. Ik vond deze prachtige, kleurvolle foto's. Bronnen onder andere NRC, Trouw, Google, Flickr. 


I don't know what it is but I have been interested for long in Amish and Mennonites. In 2008 we have been in Lancaster County and even had a weekend staying with an Amish family. Last week I received another letter from them and a Valentine card. we both hope so much that we can come back to this area and these people. Amish only live in America but the old order Mennonites, also live in South American countries like Mexico and Bolivia. I found this wonderful, colorful pictures of them. Sources include NRC, Trouw, Google, Flickr.
  Menno Simonsz kwam uit Friesland, toch zijn er geen Mennonitische groepen meer hier.
Menno Simonsz came from Friesland in our country, still there aren't any Mennonites left here.Een paar mooie Amish citaten:

"Onze kinderen zijn de enige schatten die we mee kunnen nemen naar de hemel."
"Het mag dan moeilijk zijn om op de Here te wachten, maar het is erger om er later spijt van te hebben dat je dat niet gedaan hebt."
"Een sweater is een kledingstuk dat door een kind gedragen wordt, als de moeder het koud heeft."
"Het is beter anderen een stuk van je hart te geven dan een stuk van je verstand"

A few good Amish quotes:
"It is better to give others a piece of your heart than a piece of your mind"
"A sweater is a garment worn by a child when his mother feels chilly"
"It may be difficult to wait on the Lord, but it is worse to wish you had"
"Our children are the only treasures we can take to heaven"
 
Een Engelstalige documentaire over Amish leven in Amerika. Heel grondig en volgens mij zo objectief als je het kan krijgen: 

A good thorough documentary about Amish living, I think very objective: http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/films/amish/player/

dinsdag 28 februari 2012

Homestead in the city update : handwerk, plantenbakken van kistjes, koffie zonder stroom.


Title in Dutch: manuel work, gardencontainers of orange crates, coffee without electric coffeemaker.


 Ideaal plaatje: mooi om zoveel ruimte te hebben, maar ik heb dat niet, dus werk ik aan mijn potten en bakkentuin.  Desondanks een prachtige plaatje.
Dream picture: nice to have this space but I haven't, so I work on my containergarden. Beautiful picture though.


Tijd om worteltjes te zaaien.
Tijd om plantenbakken te maken.
Van oude kratjes van de supermarkt.
Boven  het resultaat.

Time to sow carrots.
Time to make plant containers.
Of old crates from the grocery store.
Above the results.


Zo deed ik het:
This is the way I did it:Hyacinten in bloei, een cadeautje van een gemeentelid.
Hyacinths in bloom, a gift from a church member.
Elke keer als ik bij familie op Urk of in IJsselmuiden ben en ik heb tijd, dan kijk ik even bij een tweedehands winkel. Deze schaatsen, stormlamp, mand (origineel voor appelpluk?) en een potje van Kikker (van Max Velthuijs), zijn de nieuwste vondsten.

Every time I visit  relatives in Urk or IJsselmuiden and I have time,  I look at a thrift store. These old Dutch skates, hurricane lamp, basket (originally for apple picking?) And a potty of Frog (Max Velthuijs), are the latest finds.


Bij de Ikea nog een koffieperculator gekocht. Dit is bij uitstek iets dat je het best wel nieuw kan kopen. Ik heb eerst een oude gekocht, maar die was van binnen zwart aangeslagen. Ook met soda kon ik het er niet uitkoken. Koffie tast materialen nu eenmaal erg aan. Ik ben dus erg blij met mijn gloednieuwe koffiemaker! Weer iets wat ik zonder stroom kan doen.

At Ikea I bought a coffeemaker. This is very much something that you can buy new. I first bought an old one, but  it was black inside. Even with soda I could not boil it out. Coffee affects materials simply very much. I am very happy with my brand new coffee maker! Again something I can do without power.

 

'Homestead  in the city update'...   Tot nu toe kunnen we:
 • thee en koffie maken zonder stroom.
 • cake maken zonder stroom (eerst eiwit kloppen en de bloem goed zeven).
 • in het algemeen; mixen en kloppen zonder stroom.
 • stomen zonder stroom.
 • malen zonder stroom, met behulp van een vijzel.
 • brood of ander deeg kneden met mijn handen.
 • licht maken zonder elektriciteit d.m.v. olielampen
 • koken zonder elektriciteit d.m.v. petroleumstellen 
 • als we willen kunnen we nu dus zonder: koffiezetapparaat, waterkoker, magnetron, elektrische mixer, gasfornuis, elektrisch licht, staafmixer, broodbakmachine.
Wat ik nog wil:
voor soep maken zonder staafmixer: een roerzeef.

Waarom dit alles zonder elektriciteit?

 • Ik wil ondervinden hoe het is om dingen weer met de hand te doen, zoals vroeger.
 • Dit brengt mij dichter bij de producten en bereidingswijzen, je moet beter nadenken over ingedrienten en de manier waarop ze werken.
 • Ik heb een hekel aan het idee dat ik afhankelijk ben van tal van apparaten. Fabrikanten doen ons geloven dat we niet zonder kunnen, maar in werkelijkheid zijn we gewoon verleerd hoe het zonder kan.
 • Ik hoop dat ik zo ook minder elektriciteit gebruik, hoewel sommige dingen op het gas gebeuren, gebeuren andere dingen puur op handkracht
 • Ik kan mezelf meer redden, ook als we zouden gaan kamperen of even zonder elektriciteit zouden zitten door stroomuitval.
 • We gebruiken ook nog apparaten, elektrisch licht, maar we weten en kunnen het daarnaast ook anders doen.

'Homestead  in the city update'... So far we can:
 • make tea and coffee without electricity.
 • make cake without power (knocking  the protein and sift the flour ).
 • in general, mix and match without power.
 • steaming without power.
 • grind without power, by using a mortar and pestle.
 • bread or other dough: with my hands.
 • light without electricity by means of oil lamps
 • cook without electricity by means of oil cookers
 • If we want we can now do without: coffee maker on power, microwave, electric mixer, stove, electric lights, electric hand blender and breadmaker.

What I still want:
To make soups without blender: a special food sieve.

Why?

 • I want to experience how it is to do things by hand, like in the old days.
 • This brings me closer to the products and methods of preparation, your think about the ingedrients much more and the way they work.
 • I hate the idea that I'm dependent on a variety of devices. Manufacturers make us believe that we can not do without, but in reality we are just forgotten what we can do without.
 • I hope that I also use less electricity, although some things happen on the gas, other things happen purely by manual power.
 • I can manage myself more, even if we were going camping or just would sit without electricity due to power failure.
 • We also have appliances, electric light, but we know and can also do things differently.